AWS

Amazon Web Services tăng cường đầu tư vào khu vực châu Á

17:07, 24/01/2018

Ngày 24/1, Amazon Web Services (AWS) công bố ra mắt “Vùng sẵn sàng” thứ ba (Availability Zone) thuộc Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương tại Singapore (AWS Region) để hỗ trợ cho sự tăng trưởng nhanh chóng số lượng khách hàng AWS tại khu vực này.