Bảo mật

Fabookie - mã độc chuyên đánh cắp tài khoản Facebook Bussiness

15:16, 24/08/2023

Số máy tính nhiễm mã độc Fabookie chuyên đánh cắp tài khoản Facebook Bussiness đang có dấu hiệu tăng cao, theo ghi nhận từ hệ thống cảnh báo mã độc của Bkav.