Bảo mật

Lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ điều hành MikroTik RouterOS

16:02, 27/07/2023

Lỗ hổng nghiêm trọng vừa được phát hiện trong hệ điều hành MikroTik RouterOS, mang đến nguy cơ hàng chục nghìn bộ định tuyến MikroTik tại Việt Nam có thể trở thành botnet