Chính phủ điện tử

10 sự kiện ICT nổi bật năm 2021

10 sự kiện ICT nổi bật năm 2021

14:54, 30/12/2021

Trong 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2021, nổi bật là các quyết sách của Chính phủ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xây dựng nền kinh tế số.