Chính phủ số

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia

15:30, 09/09/2021

Đây là một trong những trọng tâm của Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử năm 2021, diễn ra ngày 9/9. Trong đó, tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến... tại các quốc gia phát triển.