Chuyển đổi số

AI và Cloud: Lời giải cho bài toán tăng trưởng của ngành bảo hiểm

AI và Cloud: Lời giải cho bài toán tăng trưởng của ngành bảo hiểm

01:08, 01/08/2021

Tại Việt Nam, bảo hiểm là ngành đang phát triển bùng nổ do ảnh hưởng Covid-19; lực lượng trung lưu phát triển có nhu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống, tính đảm bảo lâu dài và có nhận thức rõ ràng hơn về dịch vụ bảo hiểm.