Chuyển đổi số

Đề xuất chuyển đổi số báo chí bằng công nghệ Blockchain

15:27, 21/08/2023

Công nghệ Blockchain có thể ứng dụng vào nhiều khâu trong quy trình vận hành của một tòa soạn số, từ đó góp phần vào việc chuyển đổi số báo chí Việt Nam.