công nghệ AI

Keysight cung cấp giải pháp xác nhận hợp chuẩn PCIe 5.0 và 6.0

Keysight cung cấp giải pháp xác nhận hợp chuẩn PCIe 5.0 và 6.0

16:11, 10/05/2022

Keysight Technologies vừa công bố giải pháp đo kiểm PCIe toàn diện dành cho các kỹ sư phát triển kỹ thuật số cấp cao, có khả năng hỗ trợ mô phỏng, tìm đường, đo kiểm xác nhận hợp chuẩn và tuân thủ các thiết kế PCIe.