cuộc thi

Lenovo khởi động cuộc thi sáng tạo về tương lai bền vững

Lenovo khởi động cuộc thi sáng tạo về tương lai bền vững

14:29, 12/08/2022

Lenovo cùng với AMD và Microsoft vừa triển khai cuộc thi toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương khuyến khích các nghệ sĩ, hoạ sĩ cùng các nhà sáng tạo tại Việt Nam thể hiện ý tưởng và cảm hứng của mình về một tương lai bền vững thông qua tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số. Với chủ đề “Hình Dung Tương Lai, Tưởng Tượng Thế Giới”, cuộc thi là sân chơi để những người dự thi tự do tưởng tượng và sáng tạo về một thế giới xanh và bền vững trong tương lai sẽ như thế nào.