cuộc thi

InnoCity 2021 - "sân chơi" khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho người Việt trẻ

InnoCity 2021 - "sân chơi" khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho người Việt trẻ

15:56, 11/06/2021

InnoCity 2021 - sân chơi lớn về hoa chọc - công nghệ cho giới trẻ Việt Nam trên toàn cầu vừa được phát động. Qua đó, giúp người Viêt trẻ tiếp cận các cơ hội học hỏi, thử thách và cống hiến cho nước nhà .