Đại học RMIT Việt Nam

Ứng dụng blockchain và AI vào sản phẩm bảo hiểm, sinh viên RMIT "ghi điểm" tại cuộc thi toàn cầu

Ứng dụng blockchain và AI vào sản phẩm bảo hiểm, sinh viên RMIT "ghi điểm" tại cuộc thi toàn cầu

15:17, 11/08/2020

Nhóm sinh viên năm nhất và năm hai từ Đại học RMIT đã đưa ra ý tưởng ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe vi mô nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người có hoàn cảnh khó khăn.