đại hội VINASA

Khoảng trống phía sau nụ cười ấy...

Khoảng trống phía sau nụ cười ấy...

19:28, 25/06/2016

Lưu lại với những người anh em trong cộng đồng công nghệ, với các cộng sự và nhân viên… là nụ cười của người bạn, người anh, người sếp cởi mở hào hoa. Tiễn anh đoạn cuối trên con đường rời “cõi tạm”, là những hồi ức thật đẹp và đầy trân trọng về một trong những người có đóng góp không nhỏ cho nền