Đào tạo

Ứng dụng học tập Kiến Guru miễn phí học kỳ hè trực tuyến 2021

Ứng dụng học tập Kiến Guru miễn phí học kỳ hè trực tuyến 2021

10:15, 15/06/2021

Tiếp nối thành công của “Học kỳ trực tuyến” năm 2020 với sự tham gia đông đảo và tích cực của hơn 400.000 học sinh trên cả nước, một lần nữa Kiến Guru triển khai “Học kỳ hè trực tuyến 2021” miễn phí.