đầu tư công nghệ

Hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp Việt Nam phục hồi sau đại dịch

17:38, 22/04/2022

Năm 2021 vừa qua ghi nhận sự thay đổi “khẩu vị” đầu tư, cũng như dịch chuyển theo hướng tập trung hơn cho các nhóm ngành có cơ hội phát triển trong đại dịch. Thông tin từ Báo cáo Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Công nghệ Việt Nam, được công bố ngày 21/4 tại Hà Nội.