Dell Technologies

Dell và NVIDIA trình làng Dự án Helix giúp triển khai Generative AI bảo mật tại chỗ

14:46, 02/06/2023

Dự án Helix có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và vận dụng các mô hình AI tạo sinh (generative AI) tại chỗ một cách nhanh chóng và bảo mật.