Diễn đàn nhân lực

Dân công nghệ rầm rộ bỏ việc để làm giàu với blockchain

Dân công nghệ rầm rộ bỏ việc để làm giàu với blockchain

15:10, 28/12/2021

Tại Thung lũng Silicon, nhiều kỹ sư và lãnh đạo công nghệ bỏ việc tại Big Tech để theo đuổi các dự án blockchain. -