Diễn đàn nhân lực

Đấu trường Dữ liệu AI: So tài để tìm ra những mô hình trí tuệ nhân tạo tốt nhất

Đấu trường Dữ liệu AI: So tài để tìm ra những mô hình trí tuệ nhân tạo tốt nhất

14:36, 29/10/2021

Hướng tới nhóm kỹ sư dữ liệu, nhân sự công nghệ đam mê khoa học dữ liệu và các sinh viên nhóm CNTT năm cuối, Data-Centric AI Competition là cuộc thi về AI, xoay quanh việc xử lý dữ liệu để tạo ra những mô hình trí tuệ nhân tạo tốt nhất.