điện toán đám mây

Điện toán đám mây của Microsoft sắp bắt kịp Amazon

Điện toán đám mây của Microsoft sắp bắt kịp Amazon

10:55, 07/03/2019

Amazon Web Services có thể đang dẫn đầu trong dịch vụ điện toán đám mây, nhưng đối thủ Microsoft Azure đang thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.