điện toán đám mây

Fortinet giới thiệu giải pháp FortiCWP giúp bảo vệ Workload trên Đám mây

Fortinet giới thiệu giải pháp FortiCWP giúp bảo vệ Workload trên Đám mây

14:54, 25/11/2019

Fortinet mới đây giới thiệu FortiCWP - một giải pháp Bảo vệ Workload trên đám mây, giảm thiểu rủi ro liên quan đến các ứng dụng cho thuê cơ sở hạ tầng IaaS. Giải pháp này cho phép các công ty phục hồi khả năng hiển thị và kiểm soát trên toàn cơ sở hạ tầng đa đám mây động.