drone

Qualcomm Flight RB5 5G - nền tảng thiết bị Drone đầu tiên trên thế giới tích hợp cả 5G và AI

Qualcomm Flight RB5 5G - nền tảng thiết bị Drone đầu tiên trên thế giới tích hợp cả 5G và AI

15:39, 20/08/2021

Qualcomm Technologies mới đây ra mắt nền tảng thiết bị Drone đầu tiên trên thế giới và thiết kế tham chiếu được tích hợp cả khả năng 5G và AI với tên gọi Qualcomm Flight RB5 5G.