dữ liệu

Quyền riêng tư dữ liệu trở thành "yếu tố bắt buộc" trong kinh doanh

Quyền riêng tư dữ liệu trở thành "yếu tố bắt buộc" trong kinh doanh

18:24, 25/03/2022

Đã có 90% người tham gia khảo sát trên toàn cầu coi Quyền riêng tư là một yêu cầu kinh doanh bắt buộc. Quan điểm tương đồng cũng được thể hiện tại Việt Nam với tỷ lệ 89%.