ESG

VINASA sẽ đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp Chuyển đổi số Xanh trong giai đoạn tới

15:06, 31/01/2024

"Chuyển đổi số Xanh - Kết nối toàn cầu" là một trong những định hướng chiến lược của VINASA trong năm 2024 và giai đoạn tới. Cùng đó là những hoạt động cụ thể nhằm kết nối hợp tác, thúc đẩy phát triển công nghiệp Bán dẫn Việt Nam.