Ford

Ford Việt Nam giữ chân khách hàng bằng các ứng dụng, dịch vụ mới

09:44, 22/05/2023

Ford Việt Nam đẩy mạnh kế hoạch Ford+ nhằm vượt qua thách thức vừa phải cạnh tranh với các sản phẩm xe truyền thống, vừa thay đổi nhanh để phù hợp với xu hướng xe điện, công nghệ kết nối thông minh.

“Chất” Ford Ranger Raptor 2023
11:43, 12/05/2023
Phúc Vinh