giao dịch điện tử

Cho vay ngang hàng cần tuân thủ quy định thương mại điện tử

Cho vay ngang hàng cần tuân thủ quy định thương mại điện tử

14:10, 23/06/2022

Cho vay ngang hàng được xác định là hoạt động thương mại điện tử, bởi vậy, các website cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng cần tuân thủ các quy định của Luật giao dịch điện tử 2005, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.