Google

32 studio game tại Việt Nam tốt nghiệp Google Gaming Growth Lab 2021

32 studio game tại Việt Nam tốt nghiệp Google Gaming Growth Lab 2021

18:05, 30/09/2021

32 studio game của Việt Nam chính thức tốt nghiệp khóa đào tạo kéo dài 9 tuần của chương trình Gaming Growth Lab do Google lần đầu tiên tổ chức tại Đông Nam Á.