Google Search

Google Maps thêm tính năng sức khỏe cho Android và iOS

Google Maps thêm tính năng sức khỏe cho Android và iOS

10:49, 10/06/2022

Google vừa triển khai một tính năng mới thú vị cho người dùng Maps với mục đích cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí ở nhiều vùng khác nhau tại Mỹ.