Hacker

Trang thông tin điện tử của Quốc hội Áo bị tấn công DDoS

Trang thông tin điện tử của Quốc hội Áo bị tấn công DDoS

16:43, 07/02/2017

Trang thông tin điện tử của Quốc hội Áo vừa trở thành nạn nhân tiếp theo trong loạt tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) của tin tặc.