Hacker

Tội phạm mạng đang hồi sinh các phương thức tấn công "cổ điển"

16:48, 14/02/2017

Để khai thác các lỗ hổng bảo mật, tội phạm mạng đang hồi sinh các phương thức tấn công "cổ điển" như phần mềm quảng cáo, email rác phát tán từ các mạng máy tính ma nhằm vào các doanh nghiệp mọi quy mô.