hậu Covid-19

Cơ hội nào cho doanh nghiệp nhỏ đi qua Covid-19?

00:44, 21/09/2021

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng tỷ lệ buộc phải đóng cửa đã giảm, các doanh nghiệp nhỏ đang có những dấu hiệu cho thấy sự phục hồi. Thông tin từ báo cáo về tình hình doanh nghiệp nhỏ do Facebook thực hiện và công bố