Hệ điều hành

Adware.Mac.Tuguu.1 tấn công người dùng Apple

Adware.Mac.Tuguu.1 tấn công người dùng Apple

16:39, 10/12/2015

Đó là thông tin từ DrWeb về việc tội phạm mạng ngày nay đặc biệt chú ý nhiều đến nền tảng OS X của Apple. Một chương trình độc hại như vậy được phát hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu bảo mật Dr.Web đã được đặt tên Adware.Mac.Tuguu.1.