Học bổng

ĐH Phan Châu Trinh dành 200 học bổng ngành sức khỏe cho Trường Hy Vọng

ĐH Phan Châu Trinh dành 200 học bổng ngành sức khỏe cho Trường Hy Vọng

17:30, 15/03/2022

Đây là một phần trong cam kết hỗ trợ đặc biệt và đồng hành lâu dài từ Trường Đại học Phan Châu Trinh với các em học sinh Trường Hy Vọng.