Hợp tác

Intel và Geely hợp tác tung ra xe tự lái vào năm 2024

Intel và Geely hợp tác tung ra xe tự lái vào năm 2024

10:13, 07/01/2022

Hai công ty tuyên bố sẽ chế tạo phương tiện tự lái chủ yếu đầu tiên trên thế giới vào năm 2024.