IDC

VNPT khai trương Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc

18:05, 25/10/2023

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hôm nay chính thức khai trương VNPT IDC Hòa Lạc - Trung tâm dữ liệu thứ 8 của Tập đoàn.