LG Electronics

LG giới thiệu TV LG QNED thế hệ 2022

LG giới thiệu TV LG QNED thế hệ 2022

14:02, 11/11/2022

Công ty điện tử LG Electronics (LG) giới thiệu TV LG QNED thế hệ 2022 với những nâng cấp và lựa chọn mới.