Logistics

Ông Hoàng Trung Thành được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Viettel Post

Ông Hoàng Trung Thành được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Viettel Post

Thứ sáu lúc 09:25

Ông Hoàng Trung Thành - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel - đã được Tập đoàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) kể từ ngày 18/05/2022.