Logistics

Dolphin Sea Air Services Corporation ký kết hợp tác chiến lược với FPT

19:20, 27/11/2023

Dolphin Sea Air Services Corporation và FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới triển khai các dịch vụ chuyển đổi số và phát triển các giải pháp công nghệ đặc thù của ngành logistics