Máy chơi game

Tại sao Sony vẫn không thể sản xuất đủ máy chơi game PS5?

Tại sao Sony vẫn không thể sản xuất đủ máy chơi game PS5?

14:46, 29/06/2022

Sony đặt mục tiêu sản xuất 18 triệu máy chơi game PS5 trong năm nay, tuy nhiên công ty không thể đạt được con số này. Câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy?