Microsoft

Al sẽ giúp tăng năng suất làm việc hơn là thay thế con người

14:54, 16/05/2023

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cho rằng Al sẽ mang lại giá trị tại nơi làm việc bằng cách tăng năng suất làm việc (35%) hơn là cho rằng AI sẽ thay thế nhân viên (16%)