Microsoft

Microsoft nới lỏng rào cản DRM cho trò chơi bằng đĩa trên Xbox

Microsoft nới lỏng rào cản DRM cho trò chơi bằng đĩa trên Xbox

14:14, 21/09/2022

Người chơi chỉ cần đưa đĩa vào máy Xbox và chơi game, không còn phải trải qua bước xác thực tương thích trực tuyến như trước đây.