Microsoft

Microsoft sửa lỗi WSUS chặn bản cập nhật bảo mật tháng 5

Microsoft sửa lỗi WSUS chặn bản cập nhật bảo mật tháng 5

16:41, 17/05/2021

Microsoft đã nhận diện và khắc phục sự cố bản cập nhật bảo mật Patch Tuesday của tháng 5 bị chặn.