năng lượng tái tạo

Intel ra mắt mảng Gia công Chip cho Kỷ nguyên AI

17:39, 22/02/2024

Tập đoàn Intel mới đây đã chính thức ra mắt Intel Foundry, một mảng kinh doanh gia công chip theo hệ thống để phục vụ cho kỷ nguyên AI.