năng lượng tái tạo

Amazon lập kỷ lục mới về công suất năng lượng tái tạo được mua bởi một doanh nghiệp

Amazon lập kỷ lục mới về công suất năng lượng tái tạo được mua bởi một doanh nghiệp

14:22, 08/02/2023

Tổng công suất trong danh mục năng lượng tái tạo của công ty hiện đã vượt hơn 20 GW và sẽ tạo ra đủ năng lượng sạch có thể cung cấp cho 5,3 triệu hộ gia đình ở Mỹ.