năng lượng tái tạo

Huawei nói gì về thế giới "thông minh và xanh hơn"?

Huawei nói gì về thế giới "thông minh và xanh hơn"?

15:45, 27/04/2022

Với mục tiêu này, Huawei cho biết hiện đang tập trung vào 3 hướng: tăng cường phương pháp tiếp cận đổi mới, trang bị cho các ngành công nghiệp những công cụ và kiến thức để tiến tới kỹ thuật số và giúp xây dựng một thế giới các-bon thấp.