Năng lượng xanh

Việt Nam ưu đãi đầu tư cho các dự án năng lượng

Việt Nam ưu đãi đầu tư cho các dự án năng lượng

22:28, 02/03/2016

Nhận thức được tầm quan trọng, lợi thế và lợi ích của các nguồn năng lượng tái tạo trước nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng phục vụ phát triển kinh tế (với sự gia tăng tiêu thụ điện hàng năm từ 10-15%), Chính phủ Việt Nam đã xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, khuyến khích và hỗ trợ các nhà đầu tư,