Nền tảng

Tiền Giang khai trương nền tảng Chính quyền số toàn diện

Tiền Giang khai trương nền tảng Chính quyền số toàn diện

17:32, 18/12/2021

Ngày 17/12/2021, nền tảng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang đã chính thức được khai trương. Đây được coi là nền tảng chính quyền số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam và là kết quả hợp tác giữa UBND tỉnh Tiền Giang với Tập đoàn VNPT.