Nền tảng

IBM công bố đám mây tối ưu hóa cho Dịch vụ Tài chính

IBM công bố đám mây tối ưu hóa cho Dịch vụ Tài chính

17:49, 09/04/2021

IBM mới đây công bố môi trường đám mây tối ưu hoá khả năng hỗ trợ mọi nhu cầu của ngành dịch vụ tài chính, trong đó đề cao các khối lượng công việc quan trọng và bảo vệ dữ liệu của khách hàng.