Nền tảng

Nhiều nền tảng của Viettel ghi dấu trong giải thưởng Sao Khuê 2021

Nhiều nền tảng của Viettel ghi dấu trong giải thưởng Sao Khuê 2021

09:11, 27/04/2021

Mới đây, 22 sản phẩm của Viettel đã đạt giải thưởng Sao Khuê trong các lĩnh vực: Viễn thông, CNTT, an ninh mạng, bưu chính.