ngân hàng số

Doanh nghiệp dễ dàng khởi tạo tài khoản định danh trên Ngân hàng số OCB OMNI Doanh nghiệp

Doanh nghiệp dễ dàng khởi tạo tài khoản định danh trên Ngân hàng số OCB OMNI Doanh nghiệp

Thứ tư lúc 14:44

OCB cung cấp dịch vụ tài khoản định danh giúp doanh nghiệp nhận diện và phân loại các khoản ghi có vào tài khoản, tiết kiệm 80% thời gian đối soát thủ công.