ngân hàng số

SCB chuyển đổi dữ liệu ngân hàng điện tử để ứng dụng S-Connect

SCB chuyển đổi dữ liệu ngân hàng điện tử để ứng dụng S-Connect

13:58, 12/07/2022

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đang tiến hành chuyển đổi các ứng dụng ngân hàng điện tử hiện tại sang ứng dụng Ngân hàng số S-Connect.