Play Store

Android 12 giúp các cửa hàng ứng dụng thay thế dễ sử dụng hơn

Android 12 giúp các cửa hàng ứng dụng thay thế dễ sử dụng hơn

11:56, 21/05/2021

Android cho phép người dùng cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng thay thế nhưng nó chưa bao giờ khiến quá trình này thực hiện dễ dàng, điều đó có thể thay đổi trong Android 12.