quyền riêng tư

Đã có quốc gia Châu Âu cấm ChatGPT vì lo ngại về quyền riêng tư

10:33, 04/04/2023

Ý là quốc gia đầu tiên tiến hành điều tra OpenAI vì nghi ngờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT vi phạm quyền riêng tư của người dùng.