robot

Robot Sophia: OK, tôi sẽ hủy diệt loài người!

15:44, 21/03/2016

Robot Sophia được phát triển bởi Hanson Robotics - vừa tuyên bố sẽ hủy diệt loài người!

Drinky - Robot bạn nhậu
10:50, 29/12/2015