robot

Robot sẽ sớm thay thế lực lượng lao động con người

14:44, 25/07/2016

Với tốc độ phát triển hiện tại của ngành công nghiệp robot, việc robot thay thế lực lượng lao động là rất đáng lo ngại.