Sao Khuê 2022

Hệ thống ODS - Tập trung hóa quản trị dữ liệu hoạt động

Hệ thống ODS - Tập trung hóa quản trị dữ liệu hoạt động

14:10, 22/12/2022

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, đi sâu vào từng lĩnh vực, ngành nghề, dữ liệu đang được coi là “dầu mỏ mới”, là nguồn cung cấp năng lượng cho công cuộc chuyển đổi số.