Sao Khuê 2022

DINO Đi Học – Hệ sinh thái giáo dục duy nhất thuộc giải pháp khởi nghiệp số được vinh danh tại Sao Khuê 2022

DINO Đi Học – Hệ sinh thái giáo dục duy nhất thuộc giải pháp khởi nghiệp số được vinh danh tại Sao Khuê 2022

11:47, 04/10/2022

Ứng dụng DINO Đi Học của Công ty Cổ phần Số 1 Công nghệ Giáo dục (1Edtech) đã xuất sắc được vinh danh trong hạng mục sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp số tại giải Sao Khuê 2022.