Siêu ứng dụng

MoMo gắn mục tiêu tăng trưởng với việc thúc đẩy ngành bán lẻ Việt Nam phát triển

MoMo gắn mục tiêu tăng trưởng với việc thúc đẩy ngành bán lẻ Việt Nam phát triển

15:25, 13/10/2020

Siêu ứng dụng MoMo sẽ đóng vai trò như những “CTO, CMO, CFO” của đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ Việt Nam.