Snapchat

Snapchat mở quyền truy cập chatbot tùy biến My AI cho người dùng

15:27, 25/04/2023

Tính năng tùy biến mang tên “My AI” được xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng ngôn ngữ ChatGPT, trước đây chỉ khả dụng cho những tài khoản đăng ký Snapchat+ có trả phí.