SoftBank

SoftBank mua giấy phép nhãn hiệu vĩnh viễn Yahoo với giá 1,6 tỉ USD

SoftBank mua giấy phép nhãn hiệu vĩnh viễn Yahoo với giá 1,6 tỉ USD

11:53, 07/07/2021

Công ty Z Holdings Corp của Softbank đã đồng ý mua lại thương hiệu và cơ sở hạ tầng công nghệ của Yahoo Nhật Bản với mức giá 1,61 tỉ USD (tương đương 178,5 tỉ yen).