tài chính ngân hàng

Ngành ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số

14:04, 04/08/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành ngân hàng tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu, đạt được mục tiêu đề ra.