Tài chính - ngân hàng

Tuyển dụng Quý 3 tập trung vào Ngân hàng – Chứng khoán - Bảo hiểm

Tuyển dụng Quý 3 tập trung vào Ngân hàng – Chứng khoán - Bảo hiểm

10:31, 23/07/2021

Bất chấp các hậu quả do Covid-19 gây ra, Quý 3 được dự báo tiếp tục là cao điểm tuyển dụng trong mảng Ngân hàng – Chứng khoán - Bảo hiểm. Đây là nhận định từ Navigos Group.