Tài chính - ngân hàng

Thí điểm Mobile Money, cờ đến tay ai?

Thí điểm Mobile Money, cờ đến tay ai?

09:32, 12/03/2021

Các mạng di động hiện nay đang có lợi thế về điểm giao dịch nhiều, phục vụ trong thời gian lâu hơn, có sẵn nhiều người dùng hơn. Nhưng nhiều nhu cầu Mobile Money sẽ không thể đáp ứng được.